logo
citat

SΠtyckte andra...

Fans of Alexanderteknik

Alexandertekniken har hjŠlpt otaliga privatpersoner att hitta flšdet i livet. Tekniken Šr ocksŒ ett oerhšrt kraftfullt instrument fšr att slŠppa fram kreativ potential hos mŠnniskor. Under mina Œr som AlexandertekniklŠrare har mŠnniskor inom mŒnga olika branscher och sammanhang upplevt fantastisk utveckling:

"Alexanderteknik Šr att i grunden studera sina egna reaktioner."

-Andreas, projektledare

"Alexanderteknik Šr ett bra verktyg fšr att finna den optimala balansen fšr livets eviga strŠvan efter helhet."

-Ingrid, musiker

"Barbros kunskaper Šr ovŠrderliga nŠr man som jag stŒr pŒ scenen framfšr stora grupper och vill fŒ tillgŒng till total nŠrvaro och lugn. Det har Barbro visat vŠgen till."

-Ulla-Lisa ThordŽn, sŠljcoach, talare, fšrfattare

ÓAlexanderteknik Šr sŒ mycket mer Šn "teknik", kanske mera en AlexanderhŒllning: livshŒllning, kroppshŒllning, fšrhŒllningssŠtt till tillvaron och hur jag hanterar den kroppsligen och sjŠlsligen.Ó

-Anna, teologie hemmafru

"Barbro Šr en underbar pedagog. Lyhšrd och mycket kunnig!"

-Ulla Berg Svedin - skŒdespelare pŒ FolkTeatern och Šven ordfšrande i projekt Trappan

ÓAlexandertekniken gšr att jag som sŒngerska och sŒngpedagog kan vara nŠrvarande och bli medveten om kroppens kraft.Ó

-Eva, sŒngerska och sŒngpedagog

ÓEfter lŒngvariga problem med en hšft och ett vŠrkande knŠ, och efter att ha pršvat alla mšjliga trŠningsprogram och sjukgymnastiska švningar utan att bli bŠttre, pršvade jag Alexandertekniken. Tekniken gjorde mig medveten om de verkliga orsakerna till mina problem och jag kunde slŠppa fokuseringen pŒ symptomen och smŠrtan. Jag lŠrde mig att hitta tillbaka till en mer harmonisk kropp och mer naturliga ršrelser utan anspŠnning. Otroligt spŠnnande och utvecklande!Ó

-Stefan, konsult
adress